نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و شش «سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال»
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
دفتر بازرسي، مديريت عملكرد وامور حقوقي

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

 


   نام و نام خانوادگی: مرتضی مسایلی

   تلفن تماس:  31251537-045

   مدرک تحصیلی:

 


سوابق اجرایی و علمی:

- مسئول امور تربیتی نمین

- رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان نیر

- بخشدار مرکزی بیله سوار

- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری اردبیل

- مدیرکل امور اداری و مالی استانداری اردبیل

- رییس اداره بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اردبیل

- معاون اداره کل گمرکات (بازرگان، سهلان و تبریز)

- مدیر گمرک اردبیل

- معاون آموزشکده فنی رازی اردبیل

- عضو شورای حل اختلاف دادگستری اردبیل(به مدت 5 سال)

- عضو هیات بدوی تخلفات اداری استانداری اردبیل

 
شرح وظایف دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ها


1. ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله وایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات .
2. هماهنگی درخصوص نحوه  استقراردر استانداری ، فرمانداری و بخشداری  های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.
3. ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .
4. تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری .
5. انجام بازرسی های موردی از دستگاه های اجرایی با دستور مقامات مافوق .
6. انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه .
7. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط .
8. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ،سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.
9. بررسی ، اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحد های تابعه ( فرمانداری ها ، بخشداری ها ) و ارایه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط .
10. عضویت و شرکت در جلسات ، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری ، ارتقاء سلامت اداری ، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع .
11. تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی .
12.طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی .
13.معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا ، دفاع ازدعوا ، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی ، اداری ومحاسباتی .
14. همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود .
15.انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .
16.تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری ، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظرمشورتی درباره کلیه مسایل حقوقی وقضایی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .
17.نظارت ، ارزیابی و بازرسی  از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف  استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان .
18. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق .
19.بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات . 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦