نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هشت «سال رونق تولید»
پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨

معاون هماهنگی امور عمرانی

معاون هماهنگی امور عمرانی   نام و نام خانوادگی: بهروز ندایی

   مدرک تحصیلی:دکترای شهرسازی

   تلفن تماس:      33230800-045

   ایمیل:       nedaei@ostan-ar.ir

 

سوابق تحصیلی:

مدرك کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی

مدرك کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) از دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجوي دکتري شهرسازي

سوابق علمی و پژوهشی:

1- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان رتبه یک (محاسبات-طراحی-نظارت-مجري)

2- کارشناس رسمی دادگستري در رشته شهرسازي

3- مدرس دانشگاه در رشته عمران، معماری و شهرسازی(دانشگاه های دولتی، آزاد و علمی-کاربردی)

4- مدیر علمی-پژوهشی پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (ثبت جهانی یونسکو)

5-  ارائه مقاله هاي متعدد در زمینه احیاء و بازسازي بافت هاي تاریخی-فرهنگی و فرسوده شهري

سوابق اجرایی:

1- مدیر کل منابع انسانی و رفاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

2- مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

3- معاون سرمایه گذاري سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

4-  مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

5- مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

6- مدیرکل دفتر پایگاه هاي میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

7- مدیر اجرایی دفتر طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

8- مدیر پروژه بازسازي و تجهیز موزه ملی ایران

9- قائم مقام رئیس سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل

10- معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل

11- معاون سرمایه گذاري سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل

12- مدیر پروژه سایت ساماندهی بقعه شیخ صفی و شیخ حیدر

13- مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اردبیل و حومه

14-رئیس مرکز خدمات فنی و طراحی سازمان همیاري شهرداري هاي استان اردبیل

15- شهردار شهر گرمی مغان

16- معاون شهردار گرمی

17- معاون عمرانی شهرداري پارس آباد

18- ناظر عالی پروژه هاي مرکز آموزش فنی و حرفه اي کشور

عضویت در هیئت مدیره شرکت ها ، کارگروه ها و شوراها:

1- عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون

2-  عضو هیئت مدیره کانون جهانگردي و اتومبیلرانی جمهوري اسلامی ایران

3- عضو مجمع عمومی کانون جهانگردي و اتومبیلرانی جمهوري اسلامی ایران

4- رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگري استان اردبیل

5- عضو هیئت مدیره سازمان بهسازي و نوسازي شهز اردبیل

6- عضو اصلی کمیسیون ماده 5 شورایعالی معماري و شهرسازي استان اردبیل

7- عضو کارگروه سفرهاي خارجی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

8- دبیر کمسیون ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( واگذاري پروژه ها)

9-  دبیر شوراي راهبري توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

10- دبیر کمیته انتصابات سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشکري کشور

11- عضو شوراي تحول اداري سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور

12-عضو اصلی هیئت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري سازمان میراث فرهنگی کشور

13- عضو شوراي برنامه ریزي و توسعه استان اردبیل

14-عضو شوراي فرهنگ عمومی استان اردبیل

15-دبیر کارگروه گردشگري استان اردبیل

16-عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل

 

 

 اهداف و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

1.     ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی و عمرانی باتوجه به نیازها ، تجارب و اولویت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان براساس مصوبات شورای برنامه ریزی  وتوسعه استان درقالب دستورالعمل ها، قوانین ومقررات مربوطه .

2.     نظارت عالیه بربرنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر ازپیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام وضعیت پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع .

3.     انجام هماهنگی های لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوط برحسب مورد .

4.      تهیه وتنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه درتدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی .

5.     پیگیری انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها وبرنامه های عمرانی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارایه نظرات دراین زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان .

6.     هدایت و حمایت ازشوراهای اسلامی شهر و روستای استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات .

7.     مطالعه وبررسی وضع مناطق روستایی وشهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی وتسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط ازمنابع مختلف .

8.     پیشنهاد معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان .

9.     هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت دهیاری ها درامورمختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد درسطح استان .

10. بررسی  و پیشنهاد  قیمت های پایه استان وضرایب منطقه ای باتوجه به شرایط خاص هرمنطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید .

11. نظارت عالیه برپروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی ازمحل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان .

12. نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها وبرنامه ها .

13. نظارت، بررسی و اظهارنظر درخصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسایل مالی سالیانه شهرداری ها و دهیاری ها که به تصویب شورای اسلامی می رسد .

14. انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل وحضورفعال درجلسات، مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد ونظارت برتهیه وتنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .

15. نظارت برانجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان .

16. مدیریت، نظارت وهماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها ، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات درامر جابجایی جمعی مسافران درون شهری دراستان .

17. نظارت وهماهنگی بین امورحمل ونقل وترافیک درون شهری وبرون شهری .

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨