نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هفت «سال حمایت از کالای ایرانی»
يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی

سرپرست معاونت سیاسی،  امنیتی و اجتماعی

 

 

   نام و نام خانوادگی: شهریار شیری آراسته

  

   تلفن تماس:   33232637-045

  

 

 


شرح وظایف:

1.     تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی ،اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور موثر مردم استان در فعالیت های سیاسی واجتماعی .

2.     زمینه سازی برای فعالیت  مطلوب احزاب وتشکل های سیاسی استان ونظارت  برفعالیت آنها .

3.     برنامه ریزی ،نظارت و برگزاری انتخابات عمومی و سایر انتخاباتی که به موجب قوانین و مقررات زیر نظر استانداری یا فرمانداری ها برگزار می شوندمطابق زمانبندی ابلاغی و مدیریت امور اجرایی قبل و بعد ازبرگزاری انتخابات .

4.        نظارت برامورمربوط به ایجاد ، انتزاع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت ویا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر، بخش ، شهرستان درسطح استان درچارچوب ضوابط وتعاریف تقسیمات کشوری ومدیریت تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی ، اصلاح حریم ومحدوده شهرهاوبررسی ابهامات واختلافات مرزی درون استانی وبین استانی .

5.        مدیریت  نحوه نامگذاری  وتغییرنام عناصروواحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی وزارت کشور وطرح موضوع درکمیسیون نامگذاری استان وبهنگام سازی اطلاعات مکانی ، نقشه های تقسیمات کشوری و لایه های اطلاعاتی مرتبط با آن درمقیاس های مورد نیاز.

6.        هماهنگی وهدایت فرمانداران برای  تحقق سیاست های عمومی وبرنامه های دولت .

7.        برنامه ریزی درجهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت ادارات ذیربط و مشارکت های عمومی و فرمانداران و بخشداران .

8.        مراقبت دایم نسبت به رویدادهای سیاسی و فراهم کردن موجبات گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور.

9.        تامین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی ون ظامی .

10.   نظارت بر نحوه استقرار واحدهای انتظامی و پست های ایست و بازرسی موقت و دایم در استان .

11.   مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه و ارایه طرح های استانی در این زمینه .

12.   برنامه ریزی ومدیریت برگزاری جلسات شورای تامین استان .

13.    اتخاذ تدابیر لازم با همکاری اعضاء شورای تامین استان در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و معضلات سیاسی ، امنیتی و اجتماعی .

14.    برنامه ریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی استان به ویژه نقاط و تاسیسات حساس و حیاتی و نظارت دایم بر حمل و استفاده از مواد ناریه .

15.   پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی ابلاغی ازسوی شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت ملی توسط واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط .

16.   گردآوری وتجزیه وتحلیل  رویدادهای خبری وگزارشات امنیتی وانتظامی استان و انعکاس به وزارت کشور.

17.        هماهنگی با استان های همجوار و برنامه ریزی در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز، اسلحه و مهمات و سایر مسایل امنیتی و انتظامی .

18.        شناسایی نقاط بحران خیزوافرادشروروسابقه دارواتخاذتدابیرپیشگیرانه دررابطه با آنها ونزاع های دسته جمعی .

19.        تجزیه وتحلیل جرایم وتخلفات امنیتی ، انتظامی وسیاسی ومقایسه با استان های دیگروبررسی سنواتی واتخاذ تدابیر برای کاهش آنها .

20.        مدیریت پیشگیرانه ازجرایم سازمان یافته  ومبارزه با ترویج فرق ضاله .

21.        تجزیه وتحلیل رخدادها وگزارش های امنیتی واجتماعی استان وتهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی وپیشگیری ازحوادث احتمالی .

22.        ساماندهی مرزها وفراهم آوآوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشوردرزمینه سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت بر مرزهای استان باکشورمقابل .

23.        نظارت براجرای مصوبات شورای مرزهای کشورمربوط به استان وتشکیل کمیته امنیت وعمران مرزها وایجاد هماهنگی بین واحدهای استانی دستگاههای مستقر درمرزها براساس قوانین مصوب .

24.        ارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز( زمینی ، هوایی و دریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر در وزارت کشور.

25.        ارایه پیشنهاد نحوه نظارت برعملکرد بازارچه های مرزی استان .

26.        برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات ، مشروبات الکلی و قاچاق انسان در استان .

27.        هماهنگی مستمر با واحد مرتبط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست های ابلاغی در سطح استان .

28.        ایجاد زمینه های لازم به منظور توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان های مرزی .

29.        مدیریت پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره در استان .

30.        نظارت بر ساماندهی امور اتباع بیگانه و تردد ، اشتغال و ازدواج اتباع ایرانی و خارجی و امور مربوط به مبادلات در استانه ای مرزی  و بررسی مسایل امنیتی با کشورهای همسایه .

31.        ارزیابی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثارمثبت و منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارایه راهکارهای قانونی .

32.        انجام امور مربوط به پذیرش ، اسکان ، تقاضای تابعیت ، ترک تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوط به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط .

33.        مدیریت مسایل ، پدیده ها ، انحرافات وآسیب های فرهنگی و اجتماعی استان و نظارت بر ساماندهی متکدیان ، معتادان ، کودکان خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری واحدهای استانی دستگاه های مسئول .

34.        نظارت برگردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی و اجتماعی استان و انعکاس به وزارت کشور.

35.        برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه ، نظارت و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد .

36.        هماهنگی و نظارت برتامین و افزایش سلامت و بهداشت مردم و پیشگیری از بیماری های واگیردار در استان .

37.        هماهنگی و نظارت بر افزایش نشاط اجتماعی در استان با رویکرد توسعه ورزش همگانی وغنی سازی اوقات فراغت جامعه بلاخص جوانان .

38.         برنامه ریزی وانجام نشست های نوبه ای و مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی به منظور آگاهی ازدیدگاه های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .

39.        مدیریت نحوه تکمیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آنها و بررسی درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی .

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧