پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
سال نود و شش «سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال»
معرفی بخشدار

 

   بخشدار مرکزی خلخال

 

احمد قنبری متولد سال 1344  

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

سوابق اجرایی :

1- مسئول امور دفتری بخشداری مرکزی خلخال                    سال 1372

2- دهدار خورش رستم جنوبی                                          سال 1372

3- دهدار سنجبد شرقی                                                 از تاریخ 75/1/30 الی 76/1/7

4- سرپرست بخشداری شاهرود                                       از تاریخ 78/9/18  الی 79/12/15

5- سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه خلخال                       از تاریخ 81/3/1    الی 82/12/29

6- دهدار خانندبیل شرقی                                                تاریخ 82/12/30

7- سرپرست بخشداری شاهرود                                       از تاریخ 88/8/14  الی 88/10/14

8- سرپرست بخشداری مرکزی خلخال                               از تاریخ  90/3/5   الی 90/10/9

9- مسئول ستاد آرد و نان فرمانداری خلخال                         از تاریخ 90/10/15  الی 93/2/1

10- بخشدار  مرکزی خلخال                                             از تاریخ 93/1/1 ادامه دارد

منو اصلی
لینک

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به فرمانداری خلخال می باشد.