نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و پنج«سال اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل»
شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥
مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره استانداری

فراخوان مناقصه یک مرحله ای

در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی، استانداری اردبیل براساس موافقتنامه شماره طرح 200 پ 30147 در نظر دارد عملیات «تکمیل ساختمان چند منظوره استانداری» واقع در شهر سرعین با مشخصات زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان نیمه کاره چند منظور ه استانداری اردبیل واقع در شهر سرعین.

دستگاه مناقصه گزار: دفتر فنی استانداری اردبیل.

دستگاه نظارت: دفتر فنی استانداری اردبیل.

ردیف

عنوان

مبلغ برآورد

مبنای فهرست بها

مبلغ تضمین

مدت اجرا

نوع ضمانت نامه

1

تکمیل ساختمان چند منظوره استانداری واقع در سرعین

12.400.411.077

ریال

فهرست بهای

سال 1393

45.000.000

12 ماه

صرفاً ضمانت نامه بانکی

داشتن صلاحیت پیمانکاری در رشته ساختمان وابنیه (پایه 4 یا 3 ویا2) و تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مهلت دریافت اسناد: به مدت هفت روز از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی

محل تهیه اسناد: سایت اینترنتی استانداری اردبیل

زمان تحویل اسناد تکمیل شده: مهلت تحویل اسناد مناقصه گران حداکثر دوازده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد می باشد.

ساعت، روز و محل گشایش پاکتها: یک روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات، ساعت 9 صبح در محل دفتر فنی استانداری

محل تحویل اسناد تکمیل شده: اردبیل– چهارراه امام خمینی (ره)- دبیرخانه استانداری اردبیل ( با اخذ رسید درقبال تحویل مدارک و اسناد مناقصه)

استانداری با نظر اعضای کمیسیون بازگشایی پاکتهای مناقصه در ردّ هر یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتets.mporg.ir   مراجعه فرمائید.

 

 

استانداری اردبیل-  اداره کل دفتر فنی

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای استانداری اردبیل محفوظ می باشد.

شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥