استاندار اردبيل

 

فرمانداری ها

فرمانداری اردبیل

فرمانداری اصلاندوز

فرمانداری بیله سوار

فرمانداری پارس آباد

فرمانداری خلخال

فرمانداری سرعین

فرمانداری کوثر

فرمانداری گرمی

فرمانداری مشکین شهر

فرمانداری نمین

فرمانداری نیر

فرمانداری انگوت

 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

مدیریت فناوری اطلاعات امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

اداره كل امور اداری و مالی

 

معاونت هماهنگي امور عمراني

دفتر فنی،امور عمرانی وحمل ونقل وترافیک

دفتر امورشهری وشوراها

دفتر امور روستايی وشوراها

 

معاونت سياسی امنيتی واجتماعی

دفتر امورسياسی انتخابات و تقسیمات کشوری

دفتر امور امنيتی وانتظامی اتباع و مهاجرین خارجی

دفتر امور اجتماعی وفرهنگی

اداره کل پدافند غیرعامل

 

حوزه استاندار

دفتر استاندار و روابط عمومی

دفتر امور زنان و خانواده

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

اداره کل حراست

هسته گزینش

اداره كل مديريت بحران