نقشه سایت|صفحه اصلی|تماس با ما|نظرسنجی
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت هماهنگی امور اقتصادی > دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی


 علی انصاری

 


شماره تماس:  33742315-045

ایمیل:     

 

سوابق اجرایی:

 

 


 

 

 اهداف و شرح وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی

1.  بررسی ومطالعه درامور تولید وارایه پیشنهادات لازم درجهت رفع مشکلات وبهبود وضعیت اقتصادی دراستان براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

2. انجام هماهنگی های لازم به منظورتشکیل  و مدیریت بازارچه های مرزی دراستان براساس ضوابط  ومقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحد ها ودستگاه های ذیربط براساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

3.  پیگیری مسایل ومشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه های مرزی  وتعاونی های مرزنشین .

4. نظارت وپیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان وهماهنگی جهت ابلاغ دستورات واجرایی شدن تصمیمات ملی درحوزه  مذکور.

5. ساماندهی و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمند ی یارانه ها.

6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  وپیگیری لازم برای رفع مشکلات وموانع احتمالی آنان .

7. هماهنگی ونظارت برفرآیند تهیه وتوزیع  کالا و مایحتاج عمومی ورسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا وخدمات استان .

8. انجام هماهنگی لازم درخصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت ومعدن استان ، شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

9. اعمال کنترل لازم وبررسی  مسایل ومشکلات مرتبط  با رنجیره های تامین وتوزیع کالا وایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .

10. ارایه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت وپیشرفت فعالیت های اقتصادی وتجاری ، مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی  وسایر دستگاه های اقتصادی مرتبط  براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

11. هماهنگی وبررسی عملکرد بانک های دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی دارای مجوز .

12. پیگیری مسایل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایرواحدها و دستگاه های ذیربط استان .

13. هماهنگی و همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی و منابع طبیعی استان ).

14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات درکمسیون ها، شوراها وستادهاو کمیته های ذیربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و ارایه تحلیل های لازم به مسئولین ذیربط .

15. شرکت درجلسات مربوط  به امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه  ها وکمیته ها و زیرمجموعه های آنان ).

16. نظارت وهماهنگی فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول درامرصادرات بمنظور تحقق اهداف وتکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند توسعه استان وسایرسیاست های کلان اقتصادی .

17.  ایجاد  هماهنگی بین دستگاه های مسئول در امرصادرات بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی ومهندسی وترانزیت کالا ازاستان .

18.  هماهنگی به منظور تدوین واجرای برنامه های حمایتی، هدایتی ، فنی وزیربنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

19.  پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان درچارچوب سیاست های ابلاغی .

20.  شناسایی  و پیگیری مشکلات واحد های تولیدی – صنعتی  .

21.  پیگیری و نظارت برنامه ی راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد درمبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه های مرزی ، اسکله های خاص ).

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢