نقشه سایت|صفحه اصلی|تماس با ما|نظرسنجی
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > استاندار 
استاندار

 

استاندار اردبیل

 


  

نام و نام خانوادگی: سید حامد عاملی

شماره تماس: 31251355-045

   مدرک تحصیلی:

     دکترای علوم ارتباطات

 

سوابق اجرایی :

 

ماموریت های اساسی استانداری:

1.      اعمال سیاست های عمومی دولت درارتباط باوظایف دستگاه های اجرایی،موسسات و ...که به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می نمایند .

2.      مشارکت درارزشیابی عملکردمدیران واحدهای استانی دستگاه های اجرایی براساس دستورالعمل های مربوطه.

3.      ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی،نهادها،موسسات،شوراها و سازمان های محلی درچارچوب قوانین ومقررات .

4.      نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات توسط  واحدهای استانی دستگاه های اجرایی دراستان

5.      بررسی،رسیدگی و حل اختلافات حقوقی فیمابین دستگاه های اجرایی استان .

6.      هماهنگی های لازم با وزراء و یا بالاترین مقامات اداری،مدیران پروژه های ملی،بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی براساس ضوابط و مقررات قانونی .

7.      ریاست جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان،شوراها،کمیسیون ها وکمیته هایی که به موجب قانون به عهده استانداری است .

8.      تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرارنظم و آرامش دراستان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی،انتظامی ونظامی .

9.      بررسی و اعمال سیاست های لازم درمقابله با بروزمشکلات مرزی ونظارت برنحوه مراقبت از مرزهای آبی وخاکی استان .

10.  تمشیت امورنیروی انتظامی دراستان براساس تکالیف مورداشاره درقانون .

11.  پیشگیری ازبروز ناهنجاری های امنیتی وتعیین اولویت های سیاست های امنیتی استان با تاکید براصول پدافند غیرعامل.

12.  ایجاد هماهنگی درامر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز دراستان درچارچوب قوانین ومقررات.

13.  نظارت برنحوه انجام امور مربوط به جلوگیری ازترددو نقل وانتقال غیرمجاز دراستان .

14.  مسئولیت برقراری امنیت استان ازجایگاه رئیس شورای تامین استان و تشکیل وریاست جلسات شورای تامین استان  و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن درچارچوب قوانین ومقررات .

15.  نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی،گذرنامه  و وظیفه عمومی درچارچوب قوانین ومقررات .

16.  برگزاری ونظارت برحسن اجرای انتخابات درسطح استان  .

17.  بررسی، مطالعه و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری در حوزه استان و رفع اختلاف بین استانهای همجوار.

18.  نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان،اتباع خارجی،پناهندگان،معاودین،مهاجرین،آوارگان درچارچوب قوانین ومقررات .

19.  برنامه ریزی و ایجادزمینه مناسب درجهت تحقق  و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی درچارچوب قانون اساسی و سایرقوانین کشور وتامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاءسطح مشارکت عمومی دراستان .

20.  فراهم آوردن زمینه های گسترش عدالت اجتماعی درزمینه های حمایت ازنهادها وکمیته های دولتی و مردمی وموسسات خیریه مرتبط با موضوع .

21.  ایجادزمینه مناسب بمنظور توسعه اجتماعی وفرهنگی جامعه باتاکیدبر امور مربوط به بانوان و سازمان های مردم نهاد.

22.  ایجاد زمینه های لازم برای تشکیل وتوسعه مجامع وتشکلهای غیردولتی واحزاب با موضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی  درسطح استان .

23.  فراهم نمودن زمینه مشارکت و همکاری مطلوب اقوام و مذاهب دراجرای برنامه های ملی وسیاست های عمومی دولت .

24.  فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت وهماهنگی بین شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامور مشارکت پذیر.

25.  پیگیری امورمربوط به تشکیل دهیاریهای استان ونظارت وارزیابی فعالیت آنها .

26.  نظارت برامور اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها و اجرای قوانین ومقررات مربوط دراستان .

27.  نظارت بر سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و روستایی و همچنین طرح های جامع شهری  دراستان .

28.  نظارت و هماهنگی در جهت توسعه امورعمرانی شهرها و روستاها ، طرح ها و پروژه ها ، هدایت وپشتیبانی فنی اجرایی .

29.  نظارت برروندوضع عوارض محلی باتوجه به توان وبنیه اقتصادی ساکنین استان که ازطریق شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد می گردد.

30.  مدیریت واعمال هماهنگی لازم به منظورپیش بینی،پیشگیری،کنترل و مهار خسارات مادی ومعنوی وحوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی دراستان .

31.  نظارت عالیه برتحقق طرح های توسعه فناوری اطلاعات دراستان .

32.  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .

33.  نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان  .

34.  نظارت عالیه برامورایثارگران وخانواده های معظم شهدادرسطح استان .

35.  نظارت عالیه بربرنامه ها و سیاست های کلان اموردرآمد،تجهیز و تخصیص منابع استان .

36.  نظارت عالیه واعمال هماهنگی درفعالیت های اقتصادی استان .

37.  نظارت برنحوه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی .

38.  نظارت برتوزیع وتخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای استان ازطریق  ریاست شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وکارگروه تخصیص منابع .

39.  هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق سرمایه گذاران وحمایت ازواگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری دراستان .

40.  هماهنگی ونظارت برامور مربوط به تشویق صاحبان کالاها درجهت افزایش صادرات غیرنفتی باهمکاری سایردستگاه های اجرایی مسئول .

41.  پیگیری تاسیس و راه اندازی، هدایت و راهبری بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه دراستان های مرزی .

42.  پیگیری امورمربوط به معیشت مرزنشینان دراستان های مرزی .

43.  بررسی زمینه های مشترک همکاری باکشورهای همجوار و دوست،انعقادیادداشت تفاهم وهمکاری باهماهنگی سایر سازمان های مسئول درچارچوب قوانین و مقررات مربوط .

44.  همکاری و تسهیل دربسترسازی مناسب جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی وتسهیل امور مربوط به آن باهماهنگی سایردستگاه های اجرایی .

45.  نظارت برحفظ وحراست ازمنابع طبیعی ومحیط زیست وترویج فرهنگ واستفاده بهینه ازمنابع و امکانات موجوداستان .

46.   نظارت بر انجام امور سجلی وشناسایی وتعیین تابعیت وهویت ایرانیان ساکن دراستان .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢