2021 09 01 215731 1


 خدمات الکترونیکی استانداری اردبیل مطابق با خدمات اعلامی وزارت کشور بوده که لینک آن به صورت زیر می باشد:

 

 

عنوان خدمت کلان زیر خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت لینک صفحه دریافت خدمت پرسش های متداول بیانیه توافق شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
 دریافت و رسيدگي به شكايات    دریافت و رسيدگي به شكايات انتخابات  الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 33252000 (045)
 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان   الکترونیکی   1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

33252000 (045)

 سازمان های مردم نهاد     رسيدگي به شکايات از سازمانهاي مردم نهاد  الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

33252000 (045)

  صدور مجوز تاسیس سمن ملی و استانی(صدور پروانه)    الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

33252000 (045)

تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد     الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

33252000 (045)

 

نظارت بر برگزاری مجامع عمومي و اعلام به ثبت شرکتها      الکترونیکی   1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

33252000 (045)

 

رشوراها     ثبت ، تطبیق و پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها     الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports    

دفتر امور شهری و شوراها

33252000 (045)

ثبت شناسه برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها      الکترونیکی  دربستر اینترنت و با openVpn وزارت کشور توسط کارشناس فرمانداری درخواست ثبت انجام می شود  1325964620 custom reports    

دفتر امور شهری و شوراها

33252000 (045)

رسيدگي به پيشنهادات هيأت هاي حل اختلاف استان ها در مورد انحلال شورای شهر (ماده 91 قانون شوراها)                الکترونیکی    1325964620 custom reports    

دفتر امور شهری و شوراها

33252000 (045)

 رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

امور اتباع و مهاجرین خارجی        صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی  ترکیبی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

33252000 (045)

 اعطاي تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی   ترکیبی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

33252000 (045)

صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمانهاي غیردولتی (داخلی و بین المللی)     ترکیبی    1325964620 custom reports    

دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

33252000 (045)

 تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع   حضوری 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

33252000 (045)

 صدور و تمديد مجوز فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي در ج.ا.ا   ترکیبی 1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

33252000 (045)

مراحل انتخابات    ثبت نام داوطلبين انتخابات واعلام فهرست نامزد هاي تاييد شده   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

اخذ رأی و اعلام هویت رأی دهندگان  ترکیبی  1324748507 search b از طریق دستگاه احراز هویت و صندوق های الکترونیکی    1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

 اعلام نتايج انتخابات  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

احزاب و تشکل های سیاسی          صدور پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info  

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

صدور مجوز تاسیس شعبه احزاب در سطح مرکز استان   الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

نظارت بر مجامع عمومی سالینه احزاب و تشکلهای سیاسی (کنگره)  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports    

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

صدور مجوز راهپیمایی   الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف   الکترونیکی   1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

ائتلاف احزاب   الکترونیکی   1325964620 custom reports    

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان و شهرستانها  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

رسیدگی به شکایات از احزاب و تشکلهای سیاسی   الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info  

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

 

صدور یا تمدید پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت انجمن اقلیت های دینی    الکترونیکی 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

انحلال پروانه انجمن های اقلیت های دینی  الکترونیکی  1324748507 search b 1325964620 custom reports    

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)

درخواست تاسیس دفاتر شهرستانی انجمن های اقلیتهای دینی  الکترونیکی   1324748507 search b 1325964620 custom reports    

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33252000 (045)