معرفی خدمات استانداری اردبیل

عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان خدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت لینک صفحه دریافت خدمت (شناسنامه زیر خدمت) پرسش های متداول بیانیه توافق شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت


ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی(12012154100)

 

الکترونیکی -

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی (10032154103) الکترونیکی 

-

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی(12012154110) حضوری -

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488

صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی(12012154111) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی(12012154117) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی(12012154114) حضوری

 
صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی(12012154118) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی(12012154106) الکترونیکی

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی(12032154116) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی(10032154107) الکترونیکی

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی)( 10032154104) الکترونیکی

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز(12012154119) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه(12012154108) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان(10012154102) حضوری

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی(10032154109)  حضوری

 واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف(12012154115) الکترونیکی

واحد: دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای داریوش دیرین

شماره تماس: 04531251488
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان    

 
خدمات امور مدیریت بحران در استان(10012164000) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران(10012164102) حضوری

واحد: مدیریت بحران

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حبیب معین

شماره تماس:09147028660
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان(10012164100) الکترونیکی

واحد: مدیریت بحران

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حسین اسرافیلی

شماره تماس:09141512681

صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان(10012164101)

حضوری

واحد: مدیریت بحران

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: سیامک مظلومی

شماره تماس:09144564668

پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان(19092164104)

حضوری

واحد: مدیریت بحران

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حسین اسرافیل

شماره تماس:09141512681
ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه(10012164103) الکترونیکی

واحد: مدیریت بحران

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: صفر جعفرلو

شماره تماس:09147015344
صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان(17042155000)

نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان(17042155103)

حضوری

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: عبداله اصلان زاده

شماره تماس:31251429
صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان(12012155101) الکترونیکی

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: عبداله اصلان زاده

شماره تماس:31251429
صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان(17042155100) الکترونیکی

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: عبداله اصلان زاده

شماره تماس:31251429
صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان(17042155103) حضوری

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: عبداله اصلان زاده

شماره تماس:31251429
بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها(10012168000) راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین(17042168103) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ماریا موسوی

شماره تماس: 04531251198
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان(10032168100) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: رهبر شایگان

شماره تماس: 04531251124
مديريت حمل و نقل و ترافیک استان(13052160000) نظارت بر مصوبات شورای هماهماهنگی ترافیک استان(12012160102) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مهدی ستاری نیکخو

شماره تماس:31251307
صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان(13052160101) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مهدی ستاری نیکخو

شماره تماس:31251307
صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر ديگر غير از كلانشهرها(13052160100) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مهدی ستاری نیکخو

شماره تماس:31251307
راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان(10012158000) نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان(10012158101) حضوری

واحد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حمیده احدی  صدیقه حسنی

شماره تماس: 09141505052 - 09147426705
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان(10012158102) حضوری

واحد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حمیده احدی  صدیقه حسنی

شماره تماس: 09141505052 - 09147426705
تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان(10012158100) حضوری

ت

واحد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حمیده احدی  صدیقه حسنی

شماره تماس: 09141505052 - 09147426705
راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان(13042116000)

نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان(15022161100)

حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: احد محمدباقی نیاری

شماره تماس:31251286
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان(13042161101) الکترونیکی

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: محمد نوتاراج

شماره تماس:31251390
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان(13042161105) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: محمد نوتاراج

شماره تماس:31251390
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان(13042161102) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: احد بدلی

شماره تماس:31251322
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان(15032161103) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: احد بدلی

شماره تماس:31251322
ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان(15022161104) حضوری

واحد: اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: احد محمدباقی نیاری

شماره تماس:31251286
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌(13012165000) معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان(13012165104) الکترونیکی

واحد: سرمایه گذاری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ابراهیم سیفی

شماره تماس: 31251233-045
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان(13012165102) حضوری

واحد: تولید و اشتغال

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: قادر صفرزاده

شماره تماس: 31251231-045
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط(13092165100) حضوری

واحد: هماهنگی امور اقتصادی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: محسن رویتی هلال

شماره تماس: 31251265-045
راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان(13012165101) حضوری

واحد: سرمایه گذاری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ابراهیم سیفی

شماره تماس: 31251233-045
تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان(13012165103) حضوری

واحد: تولید و اشتغال

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: قادر صفرزاده

شماره تماس: 31251231-045
مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان(10012163000) شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری(10012163102) الکترونیکی

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: سالارسرداری

شماره تماس:04531251517
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی(14012163103) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: فرهاد عبدالعلی پور

شماره تماس:04531251592
تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان(10012163100) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: سالارسرداری

شماره تماس:04531251517
تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی(13012163106) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: علیرضا همتی نژاد

شماره تماس:04531251566
تأیید حكم دهياران(10012163105) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: سالارسرداری

شماره تماس:04531251517
تأیید حسابرسی دهیاری‌ها(10012163107) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: عبداله دلیر گلستان

شماره تماس:04531251585
تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها(10032163101) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مسعود یگانه

شماره تماس:04531251377
اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها(13042163104) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مسعود یگانه

شماره تماس:04531251377
       
خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان(19042159000) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان(19042159100) حضوری

واحد: اموربانوان و خانواده

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: معصومه اخوان

شماره تماس:04531251504
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان(17062159101) حضوری

واحد: اموربانوان و خانواده

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: معصومه اخوان

شماره تماس:04531251504
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان(19042159102) حضوری

واحد: اموربانوان و خانواده

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: معصومه اخوان

شماره تماس:04531251504
پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان(100112690000) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان(10012169103) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: شجاع اقبالی

شماره تماس:  04531251137
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان(10012169101) حضوری

واحد: دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: آقای فرهاد عاطر مقدم

شماره تماس: 04531251123
رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان(10012169102) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: یحیی نوری

شماره تماس: 04531251199
       
       
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری(10032156000) رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری(10032156000) حضوری

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: اکبر گلدوست

شماره تماس:31251435

 رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان(10012167000)

رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا(10012167101) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: علیرضا همتی نژاد

شماره تماس:04531251566
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش10012167102 حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: علیرضا همتی نژاد

شماره تماس:04531251566
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: فاطمه نوعی

شماره تماس: 04531251122
برگزاري انتخابات در استان(10062157000) ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان(10062157100) الکترونیکی

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ژیلا حنیفه زاده

شماره تماس:31251431
اعلام نتایج انتخابات در استان(10062157102) الکترونیکی

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ژیلا حنیفه زاده

شماره تماس:31251431
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان(10062157101) الکترونیکی

واحد: سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: ژیلا حنیفه زاده

شماره تماس:31251431
مدیریت شهرداریها و شوراها در استان(10012162000) تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها(10012162107) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: رویا رزقی

شماره تماس:04531251304
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها(10012162103) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: صدیف حسین زاده

شماره تماس:04531251312
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر(15022162101) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: مهدی رحیم پور

شماره تماس:04531251381
تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از 200هزار نفر(10012162106) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: بهناز طهماسبی وند

شماره تماس:04531251334
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر(10012162102) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: صدیف حسین زاده

شماره تماس:04531251312
تایید بودجه شهرداری ها(10032162105) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: شیرین سید صالحی

شماره تماس:04531251303
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور(10012162100) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: بهناز طهماسبی وند

شماره تماس:04531251334
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها(10032162104) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: رویا رزقی

شماره تماس:04531251304
ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان(10012162108) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: قاسم شیخ گرمچی، منصور سبزعلیزاده، مهدی رحیم پور، صدیف حسین زاده و بهناز طهماسبی وند

شماره تماس:31251350 045 و31251330 045 و 04531251381
پاسخ به استعلامات حوزه استان(100321700000) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان(10012170100) حضوری

واحد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: فرهاد عاطر مقدم

شماره تماس: 04531251123
       
ارائه خدمات آموزشی در استان(18052172000) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها(18052172100) حضوری

واحد: امور شهری و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: حجت حسینی صفوت

شماره تماس: 31251335
آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا(18052172101) حضوری

واحد: دفتر امور روستایی و شوراها

ساعت کاری:  14:15 الی 7:15

کارشناس: سالار سرداری

شماره تماس:04531251517