براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص استقرار میز خدمت حضوری در دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها مکلفند نسبت به استقرار میز خدمت حضوری به گونه‌ای اقدام کنند که زمینه استقرار میز خدمت الکترونیک طبق زمان‌بندی تعیین‌شده در دستورالعمل "میز خدمت" فراهم و پس از استقرار میز خدمت الکترونیک، میز خدمت حضوری محدود شود.

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری استانداری اردبیل

معاونت توسعه مدیریت و منابع
1.    آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم
2.    ثبت شکایت از عملکرد دفاتر پیشخوان دولت
3.    رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیرش امریه در فرمانداری ها و بخشداری های محروم کشور
4.    صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری )فرمانداری ها و بخشداری ها)
5.    برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
6.    پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرزندان آنها
7.    پرداخت کمک هزینه فوت به ورثه بازنشستگان
8.    احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط

معاونت هماهنگی امور اقتصادی
9.    راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان
10.    رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذیربط
11.    تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان(
12.    معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان
13.    رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
14.    رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط
15.    رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

حوزه استاندار
16.    رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان
17.    رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
18.    هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان استان

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
19.    صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
20.    صدور مجوز برگزاری تجمعات
21.    صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی و در سطح استان و شهرستان ها
22.    رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
23.    پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب
24.    پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی
25.    تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد
26.    رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط

معاونت هماهنگی امور عمرانی
27.    صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر
28.    صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو
29.    رسیدگی به شکایات مناقصات
30.    رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها
31.    صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان
32.    پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99 از طریق تلفن دبیرخانه مستقر در دفتر فنی
33.    رسیدگی به درخواستهای حوادث غیرمترقبه
34.    ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه
35.    پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بحران ها
36.    رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها
37.    رسیدگی به تخلفات شهرداری ها
38.    راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها